Giá trên website chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa (không bán cho khách lẻ là người dùng).

Sony - Vỏ - Phím - ốp - lưng - Sườn

Lưng Sony XA1 Ultra

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony XA1 Plus

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony XA1

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony L1

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony XA Ultra / C6

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony XA

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony C3 (Zin)

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony C4 (Zin)

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony M4

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony M5

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z3V

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony Z3 (2 sim)

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony Z3 (1 sim)

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony Z2

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony Z1

Ngừng Kinh Doanh

Vỏ bộ Sony Z

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony XA Ultra

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony XA

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z5 Plus

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z Ultra

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony C2

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z1

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z1s

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z2

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z3

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z3 mini / Z3mini

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z4

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony Z5

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony M2

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony M4

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony M5

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony C3 (Zin)

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony C4 (Zin)

Ngừng Kinh Doanh

Lưng Sony C5 (Zin)

Ngừng Kinh Doanh