Giá trên website chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa (không bán cho khách lẻ là người dùng).

Mobiistar - Pin

Pin Mobiistar BL-200h

Ngừng Kinh Doanh

Pin Mobiistar BL-100g

Ngừng Kinh Doanh

Pin Mobiistar BL-300 / YUNA S

Ngừng Kinh Doanh

Pin Mobiistar BS-120b

Ngừng Kinh Doanh

Pin Mobiistar BL-150

Ngừng Kinh Doanh

Pin Mobiistar BL-100c / B207

Ngừng Kinh Doanh

Pin Mobiistar BL-200g / LAI Y

Ngừng Kinh Doanh

Pin Mobiistar BL-190c / LAI Z

Ngừng Kinh Doanh

Pin Mobiistar BL-150b / BUDDY

Ngừng Kinh Doanh