Giá trên website chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa (không bán cho khách lẻ là người dùng).

ITEL - Pin

Pin ITEL 30WI / S42

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 27BI / S41

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 29BI / S33

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 21CI / A33

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 49DI / P51

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 49CI / P12 / P41

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 20HI / A32

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 24FI / S12

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 49BI / 1516

Call
Tạm Hết Hàng

Pin Itel 39LI / Vision 1 Pro

Call
Tạm Hết Hàng

Pin ITEL 25BI / IT5603 / 5602

Ngừng Kinh Doanh