Giá trên website chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa (không bán cho khách lẻ là người dùng).

Philips - Màn hình

Màn hình Philips S308 (LCD)

Ngừng Kinh Doanh

Màn hình Philips S307

Ngừng Kinh Doanh