Giá trên website chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa (không bán cho khách lẻ là người dùng).

Lenovo - Pin

Pin Lenovo BL270 / K6 NOTE

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL272 / K6 POWER

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL258 / Vibe X3

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL250 / Vibe S1

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL213 / MA388

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL256

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL211 / P780

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL245 / s60

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL226 / S860

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL208 / S920

Ngừng Kinh Doanh

Pin Lenovo BL220 / S850

Ngừng Kinh Doanh