Giá trên website chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa (không bán cho khách lẻ là người dùng).

Asus - Zenfone - Linh kiện khác

Ổ sim ASUS zen 2 4.5

Ngừng Kinh Doanh

Dây ổ sim Asus Zen 2 5.0

Ngừng Kinh Doanh

Dây nối LCD Asus K012

Ngừng Kinh Doanh

Dây on/off Asus Zen 2

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc bộ Asus Zen 6

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc bộ Asus Zen 5

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc bộ Asus Zen 4.5

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc bộ Asus Zen C

Ngừng Kinh Doanh

Đuôi sạc rời Asus Zen 4

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc rời Asus Zen C

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc rời Asus K00L

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc rời Asus K016

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc rời Asus K012

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc rời Asus K004

Ngừng Kinh Doanh

Chân sạc rời Asus K00E

Ngừng Kinh Doanh

Dây ổ sim Asus Zen 6

Ngừng Kinh Doanh